Dobrodošli... ukratko o nama

Firma ARMEX d.o.o. Žabalj, osnovana je 1997.godine u saradnji sa ARMEX-ARMATURE Slovenija.
ARMEX d.o.o. Žabalj na prostoru Srbije uspešno ditribuira armature od vodovodnih elemenata koje ujedno i proizvodi u svom proizvodnom pogonu, a delom uvozi.

U ponudi ARMEX d.o.o. možete pronaći: Vodovodna, Kanalizacionu oprema, sve vrste PE, PVC, Ductil, Flex cevi, rezervoari, upojni sistemi, GRAF prečistači za otpadnu vodu,...
Zastupnici smo GRAF prečistača za otpadnu vodu, kao i mnoštva renomiranih firmi za navodnjavanje.

....opširnije

IZ PONUDE IZDVAJAMO

VODOVOD

Izuzetna ponuda na jednom mestu...
Cevi, Hidranti, Regulacijski Ventili, ulični poklopci za vodu i plin, fleks.cevi, ...

KANALIZACIJA

Odlična ponuda-od cevi, ventila, do šahtova...
Kompletna paleta šahtova, slivničkih rešetki, kao i cevni materijal, ...

EKO PROGRAM

Biološki Prečistači, Sistemi za upotrebu kišnice,Rezervoari (nadzemni i podzemni), Upojni sistemi,..