Kanalizacija

... od cevi do ventila i šahtova.

Od kanalizacione opreme ARMEX d.o.o. Vam može ponuditi kompletnu paletu šahtova, slivničkih rešetki, kao i cevni materijal po zahtevu naručioca.

ARMEX-poklopac1 ARMEX-poklopac2 ARMEX-poklopac1
Šaht Poklopci
ARMEX-PVC Cev ARMEX-PVC Todren Cev ARMEX-stigma_PVC
PVC Cevi
ARMEX_Stigma FLex ARMEX_Stigma PVC HK ARMEX_Stikan 2000
Korugovane Cevi PVC fiting Korugovane Cevi
ARMEX-zasunARMEX-fazonARMEX-zabaARMEX-zasun
Ventili i Sav potreban materijal za Sve vrste kanalizacije Atmosferske i Fekalne