EKO PROGRAM

  1. PREČISTAČI(uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, septičke jame, imhoff jame)
  2. KIŠNICA (rezervoari za prikupljanje kišnice, filteri, šahte, pumpe za distribuciju kišnice, navodnjavanje)
  3. REZERVOARI (rezervoari podzemni, nadzemni, vrtni i industriski program)
  4. UPOJNI SISTEMI (upojni blok, upojni tunel, filteri za upojne sisteme, zadrživači, retencijski rezervoari)

Katalog - proizvodni program Armex-Graf - download (pdf 1.98mb)

PREČISTAČI

Biološki Uređaji za pročišćavanje otpadnih voda od 2 do 155 ES

Pročišćavanje otpadnih voda je veliki problem kod nas i u svetu, zbog uticaja na prirodu, podzemne vode, a samim tim i na zdravlje ljudi.

Sa pravim partnerom na tom području i vrhunskim sistemom za pročišćavanje taj problem možete trajno riješiti.

graf logo Nemačka firma GRAF već više od 40 godina razvija i proizvodi visoko kvalitetne proizvode od plastičnih masa. Na osnovu iskustva dobijenog iz 100.000 instaliranih uređaja za iskorištavanje kišnice i pročišćavanje otpadnih voda mi Vam možemo ponuditi delotvorne i kvalitetne proizvode po povoljnim cijenama. Mi smo Vam uvijek na raspolaganju da Vam pomognemo prilikom planiranja i dimenzioniranja sistema.

U našem programu se nalazi više vrsta uređaja za biološko pročišćavanje otpadnih voda.

SBR uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda na principu aktivnog mulja, MBR uređaji za pročišćavanje otpadnih voda.

Pročišćena otpadna voda se može koristiti za navodnjavanje travnatih površina, vinove loze i dr.

Opisi uređaja za biološko pročišćavanje otpadnih voda i stručne informacije naći ćete u katalogu ili nas osobno kontaktirajte.
Svi naši ukopivi rezervoari postavljaju se na peščanu posteljicu i NIJE potrebno iznad njih raditi armirano-betonsku ploču, tj. konstruirani su da se iznad njih mogu napraviti parking mesta za automobile i laka dostavna vozila, što u krajnjem iznosu pojeftinjuje ugradnju.

Rezervoari dolaze u kompletu sa plastičnim poklopcima.

Konstrukcija rezervoara omogućava im izuzetnu otpornost na podzemne vode bez dodatnih građevinskih radova.

Garancije na rezervoare su do 15 g., a na elektro-mehaničke dijelove do 3 g.

shema precistaca

U našem programu imamo više vrsta bioloških prečistača. Za dodatne informacije u vezi sa biološkim prečistačima, molimo Vas da nas kontaktirate.

vrh

KIŠNICA

Sistemi Za Upotrebu Kišnice, Rezervoari, Pumpe, Filteri Za Kišnicu, Digitalni Pokazivači Nivoa U Rezervoarima, Ukrasni Rezervoari

Čuvati pitku vodu-glasi moto u vremenu kada cena vode u svetu raste, a mnogi oskudevaju. Sistemi za iskorištavanje kišnice GRAF su rešenje sa kojim možete smanjiti Vašu potrošnju pitke vode za 50%. Sve to zahvaljujući najsavremenijoj tehnici i kompletnim sistemom koji zadovoljava sve Vaše želje. Voda je dragocenost. Usprkos istoj ili čak malo umanjenoj potrošnji račun za vodu uobičajeno je veći nego u protekloj godini. Uzrok tome je da je priprema pitke vode kao i odstranjivanje otpadnih voda sve veći trošak. U vremenu sve većeg zagađenja teško i skupo je održavati čistoću i kvalitet vode za piće. Srednjoročno se ta sitlacija neće menjati. Dakle, cene će i dalje rasti.

Iskorištavanjem kišnice uštedite i do 50%.

Pogled na prosečnu potrošnju od 150 lt. pitke vode po osobi dnevno znači da je oko 50% lako moguće zameniti sa kišnicom bez uskraćivanja vode. Počnimo sa ispiranjem WC-a, pranjem veša, čišćenjem ili navodnjavanjem vrtova i travnjaka. Gledajući na rast cene vode i njenu uštedu korištenjem sistema za kišnicu, amortizacija takvog sistema je u kratkom vremenskom periodu.
Svi naši ukopivi rezervoari postavljaju se na peščanu posteljicu i NIJE potrebno iznad njih raditi armirano-betonsku ploču, tj. konstruisani su da se iznad njih mogu napraviti parkirna mjesta za automobile i laka dostavna vozila. Što u krajnjem iznosu pojeftinjuje ugradnju.

Rezervoari dolaze u kompletu sa plastičnim poklopcima.

Konstrukcija rezervoara omogućava im izuzetnu otpornost na podzemne vode bez dodatnih građevinskih radova.

Garancije na rezervoare su do 15 g., a na elektro-mehaničke delove do 3 g.

Kako između brojnih rešenja da odaberete ono pravo? Kontaktirajte nas, bez problema ćemo Vam pomoći, brzo i neposredno.

vrh

REZERVOARI

Rezervoari Za Podzemnu i Nadzemnu Ugradnju, Ukrasni Rezervoari, Industrijski Program, Vrtni Program

NAŠI PODZEMNI REZERVOARI NE ZAHTEVAJU ARMIRANO-BETONSKU PLOČU IZNAD SEBE DA BI SE MOGLI KORISTITI U ZONAMA SAOBRAĆAJA ILI PARKINGA ZA AUTOMOBILE I LAKA DOSTAVNA VOZILA !

- rezervoari dolaze u kompletu sa šahtom i poklopcem

Određeni rezervoari se mogu isporučiti u rastavljenom obliku, što pojeftinjuje troškove prevoza, moguć je utovar i preko 50 rezervoara na jedan kamion.

SVE TO ZNATNO POJEFTINJUJE TROŠKOVE MONTAŽE I PREVOZA !

Garancija na rezervoare je do 15 godina.

vrh

UPOJNI SISTEMI

Upojni Sistemi (Upojni Blok, Upojni Tunel), Zadržavanje (Retencijski Rezervoari), Drenaža

Zahtevi javnosti za površinskim decentraliziranim zadržavanjem ili upuštanjem kišnice su sve veći radi sve češćih pojava katastrofalnih poplava.

Sistemi za upojne bunare, upojni blok i upojni tunel udružuju zahteve za ekološkim, smislenim postupanjem sa kišnicom i pročišćenom otpadnom vodom uz mogućnost nadogradnje.

Upojni elementi se postavljaju na peščanu posteljicu i iznad njih nije potrebno vršiti postavljanje armirano-betonske ploče.

 

Projektovanje, dimenzioniranje i izvedba upojnih sistema izvedena je prema ATV-DVWK-A 138 odredbi. U skladu sa tom odredbom upojni sistemi su dimenzionirani za maksimalne vrednosti najačih padavina.

 

vrh

<