ARMEX d.o.o.

Firma ARMEX d.o.o. Žabalj, osnovana je 1997.godine zajedno sa Slovenačkom firmom ARMEX-ARMATURE Ivančna Gorica, u cilju razvitka proizvodno prodajnog centra na prostoru Srbije. Posle 5 godina uspešne saradnje osvajamo sopstvenu proizvodnju po proverenim nacrtima kolega iz Slovenije.
ARMEX d.o.o. Žabalj na prostoru Srbije uspešno ditribuira armature od vodovodnih elemenata koje ujedno i proizvodi u svom proizvodnom pogonu, a delom uvozi.

Društvo „ARMEX“ sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i usluge Žabalj, Svetozara Markovića 82 registrovano kod APR pod brojem 205601/2006. Osnovano 12.03.2004. Osnivački kapital upisan 137.520,00 eur. PIB 100644826
Šifra delatnosti 4674. Matični broj 08654263.
GDE SE NALAZIMOTekući račun 220-117201-17 (ProCredit banka)

Tel/Fax: +381 21 65 31 930
Tel: +381 21 633 49 98

web: www.armex.rs
mail: info@armex.rs

  • Delatnost ARMEX d.o.o.
    -Proizvodnja
  • -Trgovina
  • -Usluge